Et loddent sykehus langt inne i mørkeste Mongolia er vel kanskje skrekken for mange. Derfor er det viktig med noen enkle forholdsregler og forebyggende arbeid for å unngå at drømmereisen ender med sykehusopphold. Man bør sette seg inn i hvilke sykdommer det er størst sjanse for å bli rammet av i det området du reiser, og smittekildene som man bør være oppmerksomme på.

 
ENKLE FORHÅNDSREGLER
· Ha alltid med deg en pakke våtservietter.
· Vask deg grundig på hendene før du spiser.
· Vask deg grundig på hendene etter at du har vært på do.
· Ha alltid med deg en dorull.
· Drikk kun vann fra flasker, eller vann som er kokt, aldri vann fra springen.
· Unngå alle melkeprodukter hvis melken ikke er pasturisert, eller hvis melken ikke er lagret kaldt.
· Unngå sauser og desserter som har stått i varmen.
· Unngå isbiter.
· Unngå iskrem.
· Spis kun salater og ukokte grønnsaker hvis du er sikker på at de er VELDIG godt vasket.
· Hold deg hovedsaklig til frukt som må skrelles.
· La kjøtt, fisk, skalldyr og fjærkre bli gjennomstekt eller gjennomkokt. Bestill biffen "well done".
· Unngå å ta i husdyr eller ville dyr.
 

 
 
REISEAPOTEK
Et godt reiseapotek er en god og billig forsikring å ha med seg ut på tur. Ved siden av eventuelle faste medisiner kan det være fornuftig å ta med følgende reseptfrie legemidler:
· Sårrensemiddel
· Kompressor
· Plaster
· Reisesyketabletter
· Smertestillende midler
· Nesedråper
· Talkum (ved hudirritasjoner)
· Glukose-elektrolyttpulver (til bruk ved diare).

I tillegg til dette kan det være lurt å ta med seg: Engangssprøyter, Sterile hansker, Sterilt plaster og andre "sykehus artikler" som du får på apoteket, slik at dersom du skulle havne på et litt lugubert sykehus kan du insistere på at f.eks dine sterile sprøyte spisser blir benyttet.
Les mer her...
 

 
 
MALARIA
Vi begynner like godt med Malari fordi det er vel en av de sykdommene det er forbundet størst risiko med i forbindelse med reisermål i eksotiske strøk og utenfor allfarsvei. Malaria er en febersykdom med influensalignende symptomer. Den syke utvikler anfall med feber, utilpasshet og komplikasjoner som kan være dødelige, dersom tilstanden ikke behandles. Malari smitter ved myggstikk fra Anopheles myggen.

Hvis du skal til områder der det finnes Malari er forbygging viktig. Ta kontakt med lege før du reiser til et malariaområde, så får du resept på Malariatabletter. Forebyggende malariamedisiner gir god beskyttelse mot malaria, men beskytter ikke 100 %. Hvis du får malaria til tross for at du har brukt forebyggende malariamedisin, får du en mildere sykdom, og faren for alvorlig malaria er mindre. Husk å ta malariatablettene. Reiser dere flere sammen, kan det være lurt å ta tablettene på samme dag. Man skal som regel ta 1 tablett per uke.

Nesten like viktig som forebyggende medisin er andre forebyggende tiltak. Unngå rett og slett å bli stukket av myggen. Myggen biter særlig om kvelden og natten, mellom skumring og soloppgang. Dekk til kroppen, helst lange bukser og langarmet skjorte, og bruk myggmiddel på de delene av kroppen som ikke er tildekket. Løsebomullsklær reduserer risikoen for bitt, samtidig som de beskyttermot solen og varmen. Det er størst fare for å bli stukket om natten, og man bør derfor sove under myggnett. Nettet beskytter enda mer effektivt om det er impregnert med permetrin. Malariamygg våger seg ikke inn i hotellrom med air-conditioning.
Les mer her...
 

 
 
VAKSINER
En av de viktigste forberedelsene du kan gjøre før du reiser, er å vaksinere deg. Hvilke vaksiner du bør ta, er avhengig av hvor og når du reiser. De lokale vaksinasjonskontoret eller legen din, kan hjelpe deg med hvilke vaksiner du bør ta tilpasset ditt reisemål. Du må nok regne med at det koster litt tilsammen, men det er en veldig god forsikring og viktig investering, som kan spare deg for langt større komplikasjoner senere.
Når du vaksinerer deg, får du et sertifikat som viser hvilke vaksiner du har tatt, et såkalt vaksinasjonskort. Ta godt vare på det, og ta det med på reisen. Ved innreise til enkelte land er det et krav at du kan vise gyldig vaksinasjonskort, dersom man ikke har dette vil man bli avvist på grensen. Kopier sertifikatet i flere eksemplarer, og oppbevar kopiene på ulikesteder.
 

· Gulfeber
Gulfeber er en alvorlig virusinfeksjon som overføres via mygg i tropiske områder. I milde tilfeller minner symptomene om influensa, men i alvorlige tilfeller gir sykdommen høy feber og man risikerer å få en rekke følgetilstander som indre blødninger, nyresvikt og hjernebetennelse. Et klassisk trekk ved gulfeber er leverbetennelse, som er årsak til den gulfarge huden får (gulsott). Det er denne tilstanden som har gitt sykdommen dens navn. Feberen forekommer i tropiske strøk i Syd-Amerika og Afrika, men ikke i Asia. En vaksine gir imunitet i 10 år. Enkelte land krever at du har tatt vaksine mot Gulfeber ved innreise.
Les mer her...

 
· Japansk Encefalitt
Japansk Encefalitt er en virussykdom som overføres ved myggstikk. Den er årsak til en alvorlig hjernehinnebetennelse, som kan gi varige hjerneskader og har en høy dødelighet. Men langt de fleste tilfeller gir bare et lett influensalignende sykdomsforløp, uten påvirkning på hjernen. Sykdommen er utbredt over store deler av Asia. Den er likevel uvanlig blant turister og korttids-besøkende i de rammede områdene. Vaksinasjon består av flere doser. Etter 2 doser erimuniteten 80%, og etter 3 doser er den 90%.
Les mer her...
 
· Hepatitt A og B
Hepatitt er den latinske betegnelsen for leverbetennelse. Hepatitt A skyldes et virus som kalles hepatitt A virus. Andre former for smittsom leverbetennelse er hepatitt B og hepatitt C.
Hepatitt A virus finnes i avføringen hos personer med hepatitt A. Smitte kan overføres via forurenset mat, f.eks. skalldyr og is og via forurenset vann og drikkevarer. Ved dårlig hygiene kan smitte også forekomme på grunn av direkte kontakt med en smittet persons avføring. De første symptomene er dårlig appetitt, kvalme, muskel- og leddsmerter og lett feber. Senere sees gulfarging av hud, slimhinne og det hvite i øynene (gulsott, ikterus), kittfarget avføring og mørk urin.
Hepatitt B får man ved kontakt med blodet til en smittet eller ved seksuell kontakt med en smittet. Både symptomer og sykeleie ligner på Heptatitt A. Vaksinen man kan ta, heter Twinrix, og den beskytter både mot Hepatitt A og B, den tas i tilsammen tre doser, etter tredje dose varer den i 10 år.
Les mer her (A) og her (B)...
 

· Difteri
Difteri er en akutt luftveisinfeksjon fremkalt av difteribakterien, Corynebacterium dihtheriae. Difteri betraktes som en alvorlig infeksjon og har fremdeles høy dødelighet, også i de vesteuropeiske landene. Sykdommen overføres fra et individ til et annet ved dråpesmitte. "Dråper" spres ved hoste og nysing, og man utvikler sykdommen om man blir smittet og ikke er beskyttet av antistoffer. Er man vaksinert mot difteri, har kroppen antistoffer, og vil ikke utvikle sykdommen. Vaksine mot Difteri får man som regel i kombinasjon med vaksine mot Stivkrampe.
Les mer her...

 
· Tyfoid Feber
Tyfoidfeber er en smittsom febersykdom med kraftige symptomer fra mage-/tarmkanalen i sykdommens andre fase. Klassisk tyfoidfeber er en alvorlig sykdom som kan være livstruende, men behandling med antibiotika er vanligvis effektivt. Sykdommen varer i flere uker og det tar som regel en del tid å komme seg igjen.
Les mer her...
 

· Kolera
Kolera er en smittsom mage/tarm-sykdom som i løpet av få dager kan gi voldsom diaré. Det farlige ved kolera, er det svært store væsketapet som oppstår innen kort tid. Kolera forekommer hovedsaklig i land meddårlig sanitær standard, spesielt der det forekommer monsunvinder og oversvømmelser som kan forurense brønner med drikkevann. Det finnes en drikkevaksine med 80-85%beskyttelse, som varer i 6 måneder.
Les mer her...

 

 
 
HØYDESYKE (AMS = acute mountain sickness)

På høyder over 2500 meter, merker de fleste at de befinner seg i tynnere luft, med mindre oksygen. Symptomene kan være milde eller alvorlige, og kommer som en følge av at mindre oksygen fordeles til kroppens muskler og hjerne. Dette fører til at hjertet og lungene må arbeide hardere for å kompensere for oksygenmangelen.

Forebyggning:
· Først og fremst ved rimelig langsom oppstigning til høyere nivåer, samt sikre en passende akklimatisering på to til tre døgn i en gitt høyde (begynnende på 2200 meter), før man overnatter i større høyde. Man kan godt begi seg høyere opp i løpet av dagen, men bør søke ned til 2200 meter innen samme døgn (eller den høyden man eventuelt måtte være akklimatisert til). Deretter kan høyden økes individuelt med mellom 300 og 500 meter, før det igjen skal hviles og akklimatiseres i minst et par døgn. Slik fortsetter forebyggingen.
· Rikelig væskeinntak (minst tre til fire liter i døgnet - ikke alkohol).
· Unngå avkjøling.
· Høydesyke kan, i et visst omfang, forebygges med acetazolamid (DiamoxR ) 250 mg depottablett, ved sovetid, fra ett døgn før oppstigning til to døgn etter ankomst ved maksimal høyde (mulige bivirkninger er blant annet smaksforstyrrelser, skjelving i hender og føtter, hyppig og stor urinproduksjon, synsforstyrrelser og hudutslett).

Faresignaler ved AMS:
· En mindre sjenerende hodepine, som forsvinner med en til to vanlige hodepinetabletter.
· Kvalme og generell utilpasshet.
· Lettere svimmelhet.
· Et visst søvnbesvær.
· Man kan oftest tillate seg å bli på høyder under 3000 meter, samt holde seg i ro et par døgn før ytterligere, permanente oppstigninger ved disse symptomene. Ved høyder omkring 3500 meter bør man søke 300 til 500 meter nedover og forbli der i to døgn, før ytterligere, permanente stigninger.

Alvorlige symptomer (ondartet høydesyke):
· Kraftig og vedvarende hodepine, hvor vanlige hodepinetabletter ikke hjelper
· Sterk kvalme og gjentatt oppkast
· Sjenerende svimmelhet eller balanse- og styringsvansker
· Synsforstyrrelser med flimring og usikker avstandsbedømmelse
· Trykk i brystet, hurtig åndedrett og puls, rallende lyder ved åndedrett og åndenød
· Hevelser i underhuden (ødemer), som vanligvis sees rundt øynene og ved hevede ankler og hender
· Forvirret tilstand
· Kramper.
· Ved disse symptomene må det øyeblikkelig søkes lege, og den syke bringes ned til lavest mulig høyde!
Les mer her...

 

 
 
DIEARÈ
Helt til slutt tar vi den kanskje vanligste "sykdommen" man opplever ved utenlandsreiser, nemlig Diarè. Diarè er tynn, hyppig avføring i store mengder (over 200 g/døgn). Diaré kan oppstå plutselig, og er da ofte av kort varighet. De fleste opplever episoder med diarè. Oftest skyldes diarè virus eller bakterier. Diaré kan også være kronisk (mer enn 2-3 uker). Diarè forårsakes oftest av virusinfeksjoner, matforgiftning eller bakteriene salmonella, shigella, campylobacter eller yersinia. Diarè (ofte med magesmerter og oppkast) skyldes gjerne at det er spist mat som er forurenset med bakterier. Forurensningen oppstår spesielt ved utilstrekkelig varmebehandling av kjøtt eller egg, og ved utilstrekkelig kjøkkenhygiene (benytt forskjellige kniver og skjærebrett til kjøtt og grønnsaker). Diarè kan også skyldes smitte med bakterier eller virus fra andre smittede personer (husk å vaske hendene i forbindelse med toalettbesøk !).
Les mer her...
 
Anbefaler til sist alle å ta en titt innom www.nettdoktor.no der finner man veldig gode tips angående reisemedisin, og oversikt over hvilke vaksiner man trenger til de ulike landene, og en rekke andre ressurser.
 
 
Copyright © 2001 - Jorda Rundt 2001